نیمکت و خرک

در باشگاه‌های بدنسازی دستگاه‌های متفاوت و زیادی وجود دارد که از آن‌ها برای ورزش و انجام حرکات استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها هرکدام ورزش و کار خاصی انجام می‌دهند و هر یک برای فعالیتی خاص ساخته‌شده‌اند.

خرک و نیمکت از دستگاه‌های بدنسازی باشگاهی هستند که بسیار کاربردی هستند و برای حرکات متنوعی استفاده می‌شوند. این دو دستگاه از دستگاه‌هایی هستند که طرفداران زیادی دارند و بسیاری افراد و به‌خصوص باشگاه‌ها به دنبال تهیه‌ی آن هستند. خرک و نیمکت در بسیاری از حرکت‌های استقامتی و قدرتی استفاده می‌شوند و بیشتر در این شکل حرکات استفاده می‌شوند ولی بااین‌حال به دلیل تنوع شکلی که می‌توان به آن‌ها داد، برای بسیاری حرکات کاربردی هستند.

فروشگاه نیمکت و خرک DHZ

فروشگاه نیمکت و خرک CYTECH