مربی ایروبیک

ایروبیک به مجموعه‌ای از حرکات هوازی گفته می‌شود که شدت تمرین در آن‌ها بسیار بالاست و البته مدت زمان انجام حرکات کم و بافاصله است. این ورزش بیشتر بر روی عضلات بزرگ بدن کار می‌کند و آن‌ها را خوش‌فرم می‌کند.

این ورزش بر روی سیستم قلب، عروق و تنفس کار می‌کند و به آن‌ها در رساندن اکسیژن به قسمت‌های مختلف بدن سرعت می‌دهد. ایروبیک ازلحاظ پزشکی برای بدن بسیار تجویزشده و تائید شده‌است.

انجام حرکات این ورزش، باید بر اساس شرایط جسمانی هرکس باشد و برای بدن هرکس متفاوت است. بنابراین داشتن مربی ایروبیک بسیار در این راستا می‌تواند کارساز باشد. مربی ایروبیک می‌تواند به ورزشکار حرکات جدید را آموزش دهد، بر اساس تناسب بدن هرکس، ورزش ویژه‌ای به فرد دهد و شرایط جسمانی هرکسی را با ورزش به‌صورت ویژه کنترل کند.