حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی بخشی از رشته تربیت بدنی است. این علم به کمک افرادی می آید که در بدنشان بعضی مشکلات جسمانی وجود دارد.

این حرکات بدن را به حالت سلامت و کامل خود برمیگرداند و نقص های فیزیکی بدن که باعق درد های موضعی فراوانی میشود را از بدن دور میکند.

به طور کل هدف اصلی اصلاح درمانی هماهنگی اعضای بدن با یکدیگر میباشد که در این هماهنگی بدن متحمل هیچگونه درد و خستگی و کوفتگی نمیشود.

مزایای حرکات اصلاحی

  • کاهش درد قابل توجه
  • افزایش عملکرد بدن شما
  • رفع ضعف عضلانی بدن
  • کاهش استرس
  • و…

انواع حرکات اصلاحی