صفحه دورلاستیک

برای اطلاع از قیمت با کارشناسان بدن سنتر تماس بگیرید
تلفن : 02144448086

 

وزن از ۲/۵ تا ۱۵ کیلوگرم

برای هالتر های خانگی