صفحه وزنه

امروزه بسیاری افراد به دنبال انجام فعالیت‎‎‌های بدنسازی هستند. انجام حرکات بدنسازی با تجهیزات مختلفی انجام می‌شود. چه بخواهید در باشگاه این فعالیت‌ها را انجام دهید و یا به دنبال انجام آن‌ها در خانه‌تان هستید، نیاز است که به تجهیزات بدنسازی دسترسی داشته باشید به دلیل اینکه انجام تعدادی از فعالیت‌های بدنسازی بدون تجهیزات امکان‌پذیر نیست.

بسیاری از این تجهیزات ابتدایی و ساده هستند. یکی از ساده‌ترین تجهیزات بدنسازی که در باشگاه‌ها و یا خانه‌های ورزشکاران و بدنسازان استفاده می‌شود، صفحه وزنه است. صفحه وزنه، وزنه‌ای است که به شکل صفحه است و شبیه به هالتر استفاده می‌شود؛ یعنی میله‌ای معمولاً آهنی دو صفحه وزنه را به هم وصل می‌کند ولی به این صورت که با یک دست جابه‌جا می‌شود.

صفحه وزنه توسط ورزشکاران و بدنسازان زیادی چه در خانه و چه در باشگاه، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

فروشگاه صفحه وزنه