دمبل

برای انجام فعالیت‌های بدنسازی، تجهیزات و لوازم متفاوتی نیاز است. چه بخواهید در باشگاه این فعالیت‌ها را انجام دهید و یا به دنبال انجام آن‌ها در خانه‌تان هستید، نیاز است که به تجهیزات دسترسی داشته باشید به دلیل اینکه انجام تعدادی از فعالیت‌های بدنسازی بدون تجهیزات امکان‌پذیر نیست.

از ابتدایی‌ترین و البته اصلی‌ترین تجهیزات بدنسازی، دمبل است و تقریباً بیشتر افراد با آن آشنا هستند. دمبل، نوعی وزنه است که در بدنسازی استفاده می‌شود. بعضی از انواع دمبل‌ها قابل تنظیم‌اند، یعنی وزن آن‌ها را می‌توانید به خواست خودتان کم یا زیاد کنید و وزن بعضی دیگر ثابت است. دمبل در وزن‌های مختلف به‌صورت تکی یا جفت استفاده می‌شود.

دمبل یکی از کاربردی‌ترین تجهیزات بدنسازی است که توسط بدن‌سازان و ورزشکاران برای انجام بسیاری از فعالیت‌های استقامتی، سرعتی و البته قدرتی استفاده می‌شود.

فروشگاه دمبل